Heeft u advies of ondersteuning nodig bij uw Office 365 implementatie?

De afgelopen tien jaar heb ik bij vele organisaties in de keuken mogen meekijken. In deze periode heb ik gemerkt dat veel organisaties reeds investeringen hebben gedaan om een digitaal samenwerkingsplatform als Office365 te kunnen gebruiken. Echter zijn dit soort projecten vaak gedreven vanuit ICT, is de behoefte uit de organisatie niet helder en worden de mogelijkheden van het platform niet optimaal benut. Als de oplossing niet voldoende aansluit bij de behoefte vanuit de organisatie, het proces of de werkwijze, dan ontstaat daar een interessante business case. Als we samen aandacht besteden aan het implementeren van Office 365 binnen uw organisatie op een manier die aansluit bij uw wensen, werkwijzen en processen, kunt uw organisatie genieten van alle voordelen van het werken in de Cloud. Op deze manier zijn organisaties beter in staat om:

  • Efficiënter informatie delen met mensen binnen de organisatie maar ook daarbuiten;
  • Informatie op te slaan met een eenduidige structuur, zodat men sneller zaken kan terugvinden;
  • Data te verwerken en daarbij voldoen aan geldende wet- en regelgeving.

KB365 levert Consultancy diensten op het gebied van Office 365. Ik ondersteun en ontzorg u in het implementeren van uw Office 365 omgeving, waar de focus ligt op het verhogen van de gebruikerstevreden en het adequaat in beheernemen van de omgeving. Het uiteindelijk doel is om de toegevoegde waarde van uw reeds gedane investering te maximaliseren!